Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti

Predaj nehnuteľnosti a platenie dane z príjmu FO a odvodov do zdravotnej poisťovne

Sadzba a výpočet dane z predaja nehnuteľnosti je 19 %.

Daň sa platí z rozdielu medzi obstarávacou cenou, za ktorú sa nehnuteľnosť získali a cenou, za ktorú ste nehnuteľnosť predali.

Započítať sa môžu aj preukázateľne vynaložené náklady súvisiace s touto nehnuteľnosťou. Napríklad:

  • výdavky spojené s rekonštrukciou nehnuteľnosti
  • odmenu znalca, advokáta,
  • províziu realitnej kancelárie
  • a iné náklady, musíte však mať doklad o ich zaplatení

Ak by obstarávacia cena spolu s vyššie uvedenými nákladmi bola vyššia než predajná cena nehnuteľnosti (vznikol by tak záporný rozdiel), neplatí sa žiadna daň.

Príklad dane z predaja 

Pán Novák si kúpil  byt v hodnote 50 000 €. Následne zrekonštruoval bytové jadro. Náklady za rekonštrukciu predstavovali 10 000 €. Po štyroch rokoch predá pán Kupec byt  za 90 000 €. Výpočet bude nasledovný:

Predajná cena: 90 000 €
Obstarávacia cena: 50 000 €
Rekonštrukcia jadra: 10 000 €
—————————————-
Daň z predaja nehnuteľnosti: 5 700 €

Výpočet:
90 000 – 50 000 – 10 000 = 30 000
30 000 x 19 % = 5 700 €

Keby pán Novák „vydržal“ ešte rok nemusel by daň z predaja nehnuteľnosti platiť vôbec.


Predaj nehnuteľnosti a platenie odvodov do zdravotnej poisťovne

Ako je to s platením odvodov do zdravotnej poisťovne, ak predávate nehnuteľnosť? Zákon o zdravotnom poistení ukladá povinnosť platiť poistné aj z tzv. ostatných príjmov, medzi ktoré patrí aj príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľností.

Povinnosť platiť poistné sa nevzťahuje na príjmy z predaja nehnuteľnosti, ktoré sú od platenia dane oslobodené. Príjem z prevodu nehnuteľnosti je oslobodený od dane vtedy, ak uplynulo 5 rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti. Oslobodenie sa rovnako vzťahuje aj na príjmy z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa.

AKÁ JE SADZBA POISTNÉHO ?

Z vymeriavacieho základu sa platí poistné vo výške 14% (ak je platiteľom poistného osoba so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je vo výške 7% z vymeriavacieho základu).

Príklad:

Pán Novák si kúpil  byt v hodnote 50 000 €. Následne zrekonštruoval bytové jadro. Náklady za rekonštrukciu predstavovali 10 000 €. Po štyroch rokoch predá pán Kupec byt  za 90 000 € .Výpočet bude nasledovný:

Výpočet:
Predajná cena: 90 000 €
Obstarávacia cena: 50 000 €
Rekonštrukcia jadra: 10 000 €
—————————————-
Výpočet:
90 000 – 50 000 – 10 000 = 30 000
30 000 x 14 % = 4.200 €

Suma 30.000 € predstavuje základ dane, z  ktorého sa odvádza 19 % daň z príjmov FO, a zároveň z tejto istej sumy, t.j. zo sumy 30.000 € sa platí poistné na zdravotné poistenie vo výške 14 %, čo predstavuje v tomto prípade sumu 4.200 €.

Takže pán Novák by spolu zaplatil daň z nehnuteľnosti 5.700 € + 4.200 € poistné na zdravotné poistenie.


Oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnosti

Zákon o dani z príjmov v ustanovení § 9 zákona o dani z príjmov vymedzuje podmienky, ktoré musia byť splnené pre oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnosti.

Od dane je oslobodený príjem: 

  • z predaja nehnuteľnosti , a to po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia,
  • z predaja nehnuteľnosti  nadobudnutej dedením v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (alebo poručiteľov),
  • z predaja nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku, a to po uplynutí 5 rokov od jej vyradenia z obchodného majetku,   
  • z predaja nehnuteľnosti vydanej oprávnenie osobe podľa osobitných predpisov (ide o vydanie v rámci reštitučných zákonov napr. zákon č. 119/1990 Zb.o súdnej rehabilitácii v z. n. p., zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v z. n. p., zákon č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových krívd a iných krívd, zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v z. n. p., zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v z. n. p. a iné).

Ak príjem z predaja nehnuteľnosti je oslobodený od dane, daňovník takýto príjem v daňovom priznaní neuvádza a z tohto titulu daňové priznanie nepodáva.